ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์วิส

ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์วิส

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องเซรามิค บนพื้นและผนังซีเมนต์ 
 • เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูนดำ) 
 • เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป

 

20 กก.

฿150.00

฿142.50

 • Available
 • Ships within 3-5 days

เวเบอร์ ไทล์วิส
เวเบอร์ ไทล์วิส

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

    เวเบอร์.ไทล์ วิส กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่าย เพียงผสมน้ำ ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ สำหรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

 

ปริมาณการใช้งาน

 • โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

    วิธีการใช้งาน

 

     การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
 • ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำสูง) จำเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 • ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

 

     การผสม

     ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ วิส ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็ว ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

 

     การปูกระเบื้อง

 1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
 2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
 3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
 4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออก ให้สะอาด
 5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 5 นาที
 6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

จุดเด่น

 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ประเภท กาวซีเมนต์มาตรฐาน
 • ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 2 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 15 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน 5 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2-10 มม
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)
  • โดยค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ ≥0.5 N/mm2 | ผลการทดสอบ 0.80 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)
  • โดยค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ ≥0.5 N/mm2 | ผลการทดสอบ 0.55 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)
  • โดยค่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ ≥0.5 N/mm| ผลการทดสอบ 0.64 N/mm2


ปูนกาว การเลือกซื้อ และ วิธีการใช้งาน

ปูนกาวคือ?

รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร
รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร

ปูนกาว หรือ กาวซีเมนต์ คือ ซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะ มีหน้าที่ยึดประสานระหว่างพื้นผิวกับกระเบื้อง ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ) และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรือ ปูนดำในการปู ไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปู

Read More