ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์เกรส

เวเบอร์ ไทล์เกรส
เวเบอร์ ไทล์เกรส

ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์เกรส

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ 
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x60 ซม. ขึ้นไป กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • เหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย

 

20กก.

฿355.00

฿314.00

 • Available
 • Ships within 3-5 days

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูสระว่ายน้ำ แรงยึดเกาะเยี่ยม คุณภาพสูง

    เวเบอร์.ไทล์ เกรส กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ กระเบื้องสระว่ายน้ำ� คุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ� ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษเหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า

จุดเด่น

 • เหนียวมาก แรงยึดเกาะเยี่ยม
 • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ หรือปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารโดยไม่ต้องรื้อออก
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้นาน เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปาดกาวซีเมนต์จนถึงช่วงเวลาวางกระเบื้องที่เหมาะสม
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด) 
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที 

การเตรียมพื้นผิว

- สำหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ

- สำหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออก

แล้วปูใหม่ กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออก

ให้หมด

- ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำสูง) จำเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำ

ให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง

- ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วัน

ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม

     ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เกรส ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง

1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว

2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว

3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว

4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด

5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที

 

6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำ�การยาแนว

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 – 10 มม
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
     มาตรฐานการรับรอง
 • มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป

  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
   • มาตรฐาน ≥1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 2.06 N/mm2
  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3
   • มาตรฐาน ≥1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.60 N/mm2
  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ EN 1346
   • มาตรฐาน ≥0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.83 N/mm2
       ข้อจำกัดในการใช้งาน
   • กรณีที่ต้องการปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคาร ขนาดกระเบื้องเล็กกว่า 900 ตร.ซม. สูงเกิน 28 ม. และขนาดกระเบื้อง 900-1600 ตร.ซม. สูงเกิน 8 ม. ควรใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
   • กรณีปูกระเบื้องบนไม้และไม้อัดซีเมนต์ ควรใช้น้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม 2 แล้วตามด้วย กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ 
   • กรณีปูกระเบื้องบนอิฐมวลเบาโดยไม่ต้องฉาบ ควรใช้กาวซีเมนต์มวลเบาฝุ่นไม่ฟุ้ง เวเบอร์.ไทล์ แม็กซ์
   • กรณีที่ปูกระเบื้องบนปูนฉาบยิปซัมและแผ่นยิปซัมบอร์ด ควรใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ หรือกาวเหลว เวเบอร์.ฟิกซ์ พลัส(สำหรับพื้นที่เปียกชื้น) หรือกาวเหลว เวเบอร์.ฟิกซ์ โปร(สำหรับใช้งานทั่วไป)
   • กรณีปูกระเบื้องบนพื้นผิวโลหะ พลาสติก ควรใช้กาวเหลว เวเบอร์.คัลเลอร์ พ๊อกซี่


ปูนกาว การเลือกซื้อ และ วิธีการใช้งาน

ปูนกาวคือ?

รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร
รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร

ปูนกาว หรือ กาวซีเมนต์ คือ ซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะ มีหน้าที่ยึดประสานระหว่างพื้นผิวกับกระเบื้อง ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ) และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรือ ปูนดำในการปู ไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปู

Read More