ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์เซ็ม

ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์เซ็ม

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. ทั้งพื้นและผนังซีเมนต์
 • เหนียว ติดแน่น ปูกระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล
 • ปูนกาวไม่แห้งเร็วเกินไป มีเวลาจัดปรับกระเบื้องมากขึ้น
 • สารอินทรีย์ไอระเหยต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

20 กก.

฿162.00

฿153.50

 • Available
 • Ships within 3-5 days

เวเบอร์ ไทล์เซ็ม
เวเบอร์ ไทล์เซ็ม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน ปูกระเบื้องและแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดได้ถึง 60x60 ซม.

    เวเบอร์.ไทล์ เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษและเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง สำหรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

จุดเด่น

 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

    อัตราการใช้งาน

 • โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

 

   วิธีการใช้งาน

 

    การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
 • ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำสูง) จำเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 • ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

     การผสม

     ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เซ็ม ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย แล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

 

     การปูกระเบื้อง

 1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
 2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
 3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
 4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด
 5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 10 นาที
 6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 - 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 10 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 - 10 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
 • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

 • มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป

  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
   • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.03 N/mm2
  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3
   • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.09 N/mm2
  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ EN 1346
   • มาตรฐาน ≥ 0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.74 N/mm2

  มาตรฐานอเมริกา

  • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ANSI 118.1-2012
   • กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tiles)
    • 7 วัน มาตรฐาน ≥ 14.06 l ผลการทดสอบ ksc 16.0 ksc
   • กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำต่ำ (Porcelain mosaics)
    • 1 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 3.52 ksc 7.8 ksc
    • 7 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 10.55 ksc 11.7 ksc
    • 28 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 10.55 ksc 14.7 ksc
    • 84 วัน มาตรฐาน ≥ l ผลการทดสอบ 10.55 ksc 14.2 ksc
  • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ANSI 118.2 - 2012
   • กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tiles)
    • 7 วัน มาตรฐาน ≥ 10.55 ksc l ผลการทดสอบ 16.7 ksc
   • กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำต่ำ (Porcelain mosaics)
    • 7 วัน มาตรฐาน ≥ 7.03 l ผลการทดสอบ ksc 12.1 ksc


ปูนกาว การเลือกซื้อ และ วิธีการใช้งาน

ปูนกาวคือ?

รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร
รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร

ปูนกาว หรือ กาวซีเมนต์ คือ ซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะ มีหน้าที่ยึดประสานระหว่างพื้นผิวกับกระเบื้อง ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ) และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรือ ปูนดำในการปู ไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปู

Read More