ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์ 2 in 1

เวเบอร์ ไทล์ 2 in 1
เวเบอร์ ไทล์ 2 in 1

ปูนกาวเวเบอร์ ไทล์2 in 1

คุณสมบัติเด่น

 • นวัตกรรมใหม่ 2 คุณสมบัติกันซึมในหนึ่งเดียว
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย

 

20กก.

฿355.00

฿314.00

 • Available
 • Ships within 3-5 days

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึม คุณภาพสูง เหมาะกับห้องน้ำ ห้องครัว

จุดเด่น

 • ครั้งแรกในเมืองไทย และนวัตกรรมหนึ่งเดียวในไทย
 • 2 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว ทั้งปูกระเบื้องและกันซึม
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปูกระเบื้องด้วยตัวเองในพื้นที่เปียกในบ้าน เช่น ห้องน้ำและห้องครัว
 • เหนียวมาก แรงยึดเกาะสูง
 • เหมาะกับกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด 
 • ปรับแต่งแนวกระเบื้องได้นาน เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปาดกาวซีเมนต์จนถึงช่วงเวลาวางกระเบื้องที่เหมาะสม
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที  

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 - 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 - 10 มม.
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
     มาตรฐานการรับรอง
 • มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป

  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
   • มาตรฐาน ≥ 1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.70 N/mm2
  • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3
   • มาตรฐาน ≥1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.10 N/mm2

   มาตรฐานอเมริกา

  • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ANSI 118.4 - 1999: F - 5.1.5
   • มาตรฐาน ≥ 20.9 kg/cm2 l ผลการทดสอบ 22.1 kg/cm2
  • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์ที่ 28 วัน กับกระเบื้องโมเสคไม่ดูดซึมน้ำ ANSI 118.4 - 1999: F - 5.2.4
   • มาตรฐาน ≥ 14.0 kg/cm2 l ผลการทดสอบ 35.8 kg/cm2
  • การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์ที่ 28 วัน กับกระเบื้องหินธรรมชาติ ANSI 118.4 - 1999: F - 5.3.3
   • มาตรฐาน ≥ 10.5 kg/cm2 l ผลการทดสอบ 17.5 kg/cm2
       ข้อจำกัดในการใช้งาน


ปูนกาว การเลือกซื้อ และ วิธีการใช้งาน

ปูนกาวคือ?

รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร
รูปประกอบบทความ ปูนกาวคืออะไร

ปูนกาว หรือ กาวซีเมนต์ คือ ซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะ มีหน้าที่ยึดประสานระหว่างพื้นผิวกับกระเบื้อง ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ) และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรือ ปูนดำในการปู ไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปู

Read More