ยาแนวสระว่ายน้ำ จระเข้แพลทินัม

ยาแนวสระว่ายน้ำ จระเข้แพลทินัม

Fast Setting High Performance Cement Grout (Sanded)

 • ยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ สูตรพิเศษ รับแรงอัดแรงดันน้ำ ยึดเกาะสูงไม่หลุดล่อน
 • ทนอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับ สปา ซาวน่า
 • ให้กำลังอัดสูงในเวลาอันรวดเร็ว ผิวยาแนวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ป้องกันการเกิดคราบขาว
 • ทนทานต่อสารเคมีที่ใช้งานในสระน้ำได้ดี
 • ผสมสารไมโครแบนยับยั้งการเกิดราดำ และตะไคร่น้ำ
 • ผสมสารไฮโดรโฟบิก ลดการแทรกซึมของน้ำ และสิ่งสกปรก
 • เหมาะสำหรับร่องยาแนว 2-15 มม. 

ขนาด 20 กก.

฿3,355.00

฿3,019.00

 • Ships within 3-5 days

จระเข้แพลทินั่ม
จระเข้แพลทินั่ม

กาวยาแนวสำหรับสระว่ายนํ้า สปา ซาวน่า

          มีส่วนผสมของซีเมนต์ชนิดพิเศษ ทรายคัดพิเศษ สารผสมเพิ่มประสิทธิภาพ และสีชนิดพิเศษ 

 

คุณสมบัติ

 • รับแรงอัด แรงดันนํ้า ทนอุณหภูมิสูง ยึดเกาะสูง
 • ทนทานสารเคมีที่ใช้งานในสระว่ายนํ้า
 • แห้งตัวเร็ว เปิดใช้พื้นที่ได้ไว เติมนํ้าได้หลังยาแนวเพียง 1 วัน
 • ผิวยาแนวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ทนทานสูง
 • ลดการเกิดคราบขาวได้ในหนึ่งเดียวด้วย WCAC Technology
 • ยับยั้งราดำและตะไคร่นํ้าด้วย สารไมโครแบน
 • ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วย สารไฮโดรโฟบิก
 • ปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • สำหรับสระว่ายนํ้า สปา ซาวน่า พื้นที่ที่ต้องการความทนทานสูง และงานยาแนวภายนอกอาคาร
 • สำหรับร่องยาแนวขนาด 2 - 15 มม.

มาตรฐาน : ANSI A 118.6 (Sanded), A 118.7 (Sanded),

EN 13888 CG2

สีของผลิตภัณฑ์ : 9 สี

 

ข้อแนะนำการใช้งาน

 

            การเตรียมพื้นผิว

            ทำความสะอาดร่องยาแนวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก เศษวัสดุไม่ให้มีน้ำขังก่อนที่จะยาแนว

 

            อัตราส่วนผสม

            กาวยาแนว 1 กก. ต่อ นํ้า 0.2-0.23 ลิตร หรือ กาวยาแนว 4.5-5 ส่วน ต่อ นํ้า 1 ส่วน โดยปริมาตร

 

            การผสม

 • เทกาวยาแนวลงในนํ้า ในขณะที่เปิดเครื่องผสมรอบตํ่าหรือ กวนให้เข้ากันดี
 • ควรใช้ยาแนวให้หมดภายใน 20-30 นาที เมื่อกาวยาแนว เหนียวข้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไปหรือใช้งานนานเกินไป อย่าเติมนํ้าเพื่อ ทำให้เห หลว ควรเททิ้ง และผสมใหม่

           การใช้งาน

 1.  ใช้เกรียงยางปาดยาแนวที่ผสมดีแล้วให้เต็มร่อง โดยทำมุมเฉียง กับแนวร่องเพื่อไม่ให้เกรียงยางไปดึงยาแนวออกจากร่อง ใช้เกรียงยางปาดยาแนวออกจากผิวหน้ากระเบื้องให้มากที่สุด
 2. ทิ้งไว้จนกระทั่งกาวยาแนวเริ่มบ่มตัว จึงใช้ผ้าหรือฟองนํ้าชุบนํ้า และบิดพอหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว แล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดผิวหน้ากระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง

           คำแนะนำการบ่มที่ถูกต้อง

           ควรใช้กระดาษเหนียว (กระดาษสีนํ้าตาลที่ใช้ทำถุงหรือห่อของ) คลุมไว้ เพื่อช่วยให้กาวยาแนวค่อยๆ บ่มตัว และช่วยป้องกัน ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ไปเกาะบนผิวกาวยาแนวที่ยังไม่แห้ง ไม่ควรใช้พลาสติกหรือกระดาษหนังสือพิมพ์แทนกระดาษเหนียว

 

           การทำความสะอาด

           ควรทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เศษ กาวยาแนวที่อาจหลงเหลืออยู่หลุดออกจากผิวกระเบื้อง โดยใช้นํ้าสบู่ผสมกับนํ้าอุ่นราดให้ทั่ว ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงเช็ดทำ ความสะอาด อย่าใช้สารละลายหรือกรดที่เข้มข้น เพราะจะไป กัดกร่อนยาแนวให้หลุดล่อน และอาจทำให้สีของยาแนวเปลี่ยนไป

 • หากจำเป็น สามารถใช้กรดที่เจือจางล้างทำความสะอาดได้ แต่ควรทดสอบในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
 • การใช้นํ้ายาขัดเงาหรือล้างรอยเปื้อนต่างๆ ควรทำหลังจาก กาวยาแนวบ่มตัวสมบูรณ์แล้ว และควรทดสอบในพื้นที่เล็กๆก่อน

           การควบคุมคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าให้มีความเหมาะสม

 • ค่า pH ปกติแล้วการควบคุมความเป็นกรดด่างของนํ้าในสระ จะอยู่ที่ pH 7.2-7.8 (pH > 7 เป็นด่าง pH < 7 เป็นกรด)  ถ้านํ้าในสระมีค่า pH ตํ่ากว่า 7 จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ซึ่งจะมีผล ต่อการกัดกร่อนยาแนวและกาวซีเมนต์
 • ค่าสารซัลเฟต (Sulfate) ในสระจะต้องอยู่ไม่เกิน 250 ppm ถ้ามากกว่าที่กำหนด จะมีผลต่อการกัดกร่อนกาวยาแนว และกาวซีเมนต์
 • คลอรีน โดยปกติจะควบคุมปริมาณอยู่ที่ 1.0-2.0 ppm ปริมาณที่คลอรีนสามารถจะกัดกร่อนกาวยาแนวหรือกาวซีเมนต์ได้นั้น อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้สระว่ายนํ้า อย่างรุนแรง
 • การควบคุมปริมาณแคลเซียมในนํ้า หรือ Calcium hardness โดยปกติจะอยู่ที่ 200-250 ppm ในกรณีที่มีปริมาณตํ่ากว่า ที่กำหนด จะมีการไปดึงแคลเซียมจากกาวยาแนว ทำให้ กาวยาแนวกัดกร่อนได้ ถ้ามีมากเกินไป จะทำให้เกิดคราบขาว เกาะบนกระเบื้องหรือตามร่องยาแนว และมีผลทำให้กัดกร่อน ปั้มนํ้าได้

           ข้อควรระวัง

 • ซีเมนต์อาจทำ ให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น และแว่นตา
 • หากเข้าตา ให้ล้างนัยน์ตาด้วยนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้า ให้ใช้นํ้าและสบู่ล้าง ทำความสะอาด
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • การใช้งานในสระว่ายนํ้าระบบเกลือ อาจมีผลต่อสีเขียวและนํ้าเงิน เกิดการผิดเพี้ยนได้
 • การเติมนํ้าเข้าสระ ควรเติมหลังจากยาแนวแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
 • การควบคุมคุณภาพนํ้าในสระจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน