ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ยิปคอน ไดมอนด์

ยิปคอน ไดมอนด์ เกร้าท์

คุณสมบัติพิเศษ

 • ให้กําลังอัดได้สูงในเวลาอันรวดเร็ว
 • มีความเหลวและการไหลตัวที่ดี เทง่าย
 • สามารถปรับระดับได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่หดตัว ทําให้รับน้ําหนักได้เต็มที่
 • ไม่เกิดการเยิ้มน้ํา (Bleeding) ที่ผิวหน้า
 • ไม่เกิดฟองอากาศและรูพรุนที่ผิวรับน้ําหนัก
 • มีเวลาในการเทงานได้นาน
 • ไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลดีไฮด์และแอมโมเนีย

 

ปูนเกร้าท์รับกำลังอัดที่ 650 ksc

1 ถุง 25 กก. 

ขนาด 50 กก.
฿278.00

฿214.00

 • Available
 • Ships within 3-5 days

ยิปคอนไดมอนด์ นอนชริ้งค์เกร้าท์
ยิปคอนไดมอนด์ นอนชริ้งค์เกร้าท์

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ ให้กำลังอัดสูงไม่หดตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

  สภาพ plastic สภาพไหลคล่อง

ปริมาณน้ำต่อปูน 25 กก.  

3.75 ลิตร  4 ลิตร

ปริมาตรส่วนผสมที่ได้โดยประมาณ

12.75 ลิตร 13 ลิตร

อัตราการไหล (J-Rote JSCE F-531)

15 วินาที 10 วินาที
อัตราการหดตัว 0% 0%
ค่ากำลังอัดขั้นต่ำ    

12 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

3 วัน

7 วัน

28 วัน

 

180ksc

220ksc

380ksc

540 ksc

650 ksc

140 ksc

200 ksc

320 ksc

500 ksc

600 ksc

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และลักษณะการใช้งาน

 

          GYPCON Diamond Grout เป็นปูน นอน-ชริ้งค์ เกราท์ ผสมเสร็จสูตรพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้สูตรและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยในการผลิตจากสหภาพยุโรป ประกอบด้วยปูนซีเมนต์คุณภาพสูง ทรายคัดขนาด และเคมีผสมเพิ่ม ไม่ผสมผงโลหะ เหมาะสําหรับงาน เกราท์ที่มีขนาดช่องว่างตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป GYPCON Diamond Grout เมื่อผสมแล้วจะมีความเหลวและมีการไหลตัวเพื่อแทรกเข้า ไปในช่องว่างต่างๆได้ดี สร้างกําลังอัดได้สูงในเวลาอันสั้นโดยไม่หดตัว เหมาะสําหรับงานเกราท์เพื่อรองรับส่วนต่างๆของโครงสร้างที่ต้องรับแรง มากในเวลาอันรวดเร็ว เช่น งานประกอบแผ่นคอนกรีตหล่อสําเร็จ (Precast Concrete), งานเทฐานรากของเสาหรือของเครื่องจักร (Machine Foundations), งานฝังยึดเหล็กเส้นหรือสลักเกลียว (Anchor Bolts), งานฐานรองรับรางรถไฟ (Rail Beds), งานฐานรองคานสะพาน (Bridge Bearings), งานซ่อมโพรงคอนกรีต, ฯลฯ

 

 

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวต้องแข็งแรงไม่หลุดร่อน ไม่มีน้ําซึม สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ํามัน น้ํายาทาแบบ สี เศษปูน และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆ
 • สําหรับงานเทซ่อม จะต้องสกัดส่วนที่หลุดร่อนออกก่อน จน เหลือเนื้อที่อยู่ในสภาพดี
 • ทําการบ่มหน้าผิวคอนกรีตให้อิ่มตัว แต่ไม่มีน้ําขังขณะเท
 • การเข้าแบบจะต้องแข็งแรง พร้อมอุดร่องเพื่อป้องกันการรั่วของปูนเกร้าท์ 

การผสมปูน

 • เติมน้ําสะอาดลงในถังผสม โดยใช้อัตราส่วนน้ําต่อปูนตามความขั้นเหลวในตาราง
 • ค่อยๆเทปูนลงในน้ําอย่างช้าๆ (ไม่ควรเทน้ําลงในปูน) พร้อมปั่นปูนไปด้วยในขณะเทปูน
 • เมื่อเทปูนหมดแล้ว ให้ปั่นส่วนผสมทั้งหมดต่อจนเข้ากันได้ดี
 • กรณีต้องการเทหนามากกว่า 3 นิ้ว ให้ผสมหินเกล็ดล้างสะอาดขนาด 3/8 นิ้ว ในอัตราส่วน 30-60% โดยน้ําหนักปูน (7.5 - 15 กก. ต่อปูน 25 กก.) โดยให้เติมหินเกล็ดหลังจากผสมปูนในน้ําจนเข้ากันดีก่อนแล้วเท่านั้น
 • หลังจากผสมเสร็จแล้ว ให้ทิ้งส่วนผสมไว้ประมาณ 1-2 นาทีเพื่อลดฟองอากาศในเนื้อปูนก่อนเท
 • หลังผสมน้ํา ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที และไม่ควรเติมน้ํา

การเทปูน

 • การเทปูน • ควรเทปูนเกราท์อย่างต่อเนื่องจากด้านใดด้านหนึ่งของแบบเพื่อให้เนื้อปูนไหลเข้าไปแทนที่ช่องว่างจนเต็มโดยไม่มีโพรง อากาศเหลืออยู่
 • สําหรับงานเกราท์โพรงหรือฐานขนาดใหญ่ ควรเทในทิศทางที่สามารถระบายอากาศออกจากจุดที่ปูนจะเข้าไปแทนที่ไว้ด้วย
 • ในการขจัดโพรงอากาศ อาจใช้เครื่องจี้เพื่อให้ปูนเกราท์อัดตัวแน่น แต่ไม่ควรมากเกินไปจนมวลรวมเกิดการแยกตัว

การบ่ม

 • หลังจากเทปูนเสร็จจนกระทั่งกดที่ปูนแล้วไม่เป็นรอยให้ทำการบ่มปูนโดยการรักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อย 3 วัน
 • หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน การโดนความร้อนหรือความเย็นอย่างรุนแรงในตำหน่งที่เทปูนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

ข้อควรระวัง

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน 5-35 องศาเซลเซียส
 • หากทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส จะมีผลให้การก่อตัวช้าลงและให้ค่ากำลังอัดช้ากว่ากำหนด
 • ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวร้อนหรือแห้งจัดและลมแรง ถ้าจำเป็นจะต้องเทในสภาวะดังกล่าว ให้ทำการบ่มพื้นผิวให้นานและมากขึ้นเพื่อเพิ่มความชื้นและลดอุณหภูมิ
 • ปูนที่ผสมเสร็จแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 45 นาที หากปูนที่ผสมน้ำไว้แล้วเริ่มเหนียว ห้ามเติมน้ำผสมใหม่
 • ในการทำงาน ควรใช้อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และอายุการใช้งาน

 • บรรจุถุงกันความชื้อ ขนาด 25 กก. ต่อถุง
 • ควรเก็บในที่ร่มแห้ง เมื่อเปิดถุงแล้วใช้ไม่หมดควรปิดถุงให้สนิท ถุงที่ยังไม่ได้เปิดจะมีอายุใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ข้อมูลความปลอดภัย

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ควรใช้อุกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน
 • อาจเกิดการระคายเคืองจากฝุ่น ถ้าเข้าตา จมูก หรือ ปาก ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งโดยทันที ถ้ายังระคายเคืองอยู่ ให้พบแพทย์
 • ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีส่วนผสมของเคมีภัณฑ์ที่ปลดปล่อยกาซฟอร์มาดีไฮด์และแอมโมเนียที่เป็นพิษ